Privacy Policy Thai

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้เยี่ยมชมจากเกาหลี: โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของเกาหลี ด้วย

Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและและต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการของเราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า "บริการ") ที่ดำเนินการและควบคุมโดยเรา จากที่ซึ่งคุณกำลังเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มก่อนใช้บริการนี้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรือมีการใช้บริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การใช้โดยผู้เยาว์

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีอาจใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น คำแนะนำในการขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณกำหนดไว้ในบริการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราอาจขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่าง (เช่น การบอกรับเป็นสมาชิกจดหมายข่าว เคล็ดลับ/คำแนะนำ หรือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ) หรือเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมเฉพาะ (เช่น การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ) คุณจะได้รับแจ้งว่าข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นและข้อมูลใดบ้างที่เลือกได้

เราอาจรวมข้อมูลที่คุณส่งเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเคยเก็บรวบรวมจากคุณไม่ว่าจากทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น ประวัติการซื้อของคุณ เรายังอาจรวมข้อมูลที่คุณส่งเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เช่น บริษัทอื่น ๆ ในเครือ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากโพรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) และผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สามอื่น ๆ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่งให้เรา คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลอ่อนไหว

เว้นแต่ว่าเราร้องขอหรือเชิญอย่างเฉพาะเจาะจง เราขอให้คุณไม่ส่งให้เราและขอให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สุขภาพหรือสภาวะทางการแพทย์ กิจกรรมทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลทางชีวมิติหรือทางพันธุกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ) ในหรือผ่านบริการ หรือเปิดเผยโดยตรงแก่เรา ผ่านวิธีการอื่นๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลอัตโนมัติ

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลโดยอัตโนมัติในรูปแบบดังต่อไปนี้ในขณะที่คุณกำลังใช้บริการ:

ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ: ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บรวบรวมโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ เช่น ที่อยู่สำหรับควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control (MAC) address) ของคุณ ชนิดของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ และชนิดและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น ชนิดและตัวระบุของอุปกรณ์ของคุณหากคุณเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการทำงานได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้คุกกี้: คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยตรงไว้ในคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งาน คุกกี้ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้กับบริการ หน้าที่เยี่ยมชม และความชอบเกี่ยวกับภาษา เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ แสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อปรับให้ประสบการณ์ของคุณเป็นลักษณะส่วนบุคคลในขณะที่ใช้บริการ เรายังใช้คุกกี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณซึ่งทำให้การใช้บริการของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อปรับปรุงการออกแบบและฟังก์ชันการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำความเข้าใจว่าแต่ละบุคคลใช้งานอย่างไร และเพื่อช่วยเราในการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้บริการ

คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้เหล่านี้โดยทำตามคำแนะนำของเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจได้รับความไม่สะดวกบางอย่างในการที่คุณใช้บริการ คุณยังอาจไม่ได้รับการโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของคุณอีกด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ http://www.allaboutcookies.org

โดยใช้แฟลชคุกกี้: การที่เราใช้เทคโนโลยีอะโดบี แฟลช (Adobe Flash ซึ่งรวมถึงวัตถุแฟลชที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (Flash Local Stored Objects หรือ “Flash LSOs”)) ช่วยให้เราสามารถให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่เหมาะกับคุณมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการ ในบรรดาสิ่งอื่น ๆ หากคุณไม่ต้องการให้ Flash LSOs ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่าของโปรแกรมเล่นแฟลชของคุณเพื่อบล็อกการจัดเก็บ Flash LSOs โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน แผงการตั้งค่าการจัดเก็บเว็บไซต์ (Website Storage Settings Panel) คุณยังสามารถควบคุม Flash LSOs ได้โดยไปที่ แผงการตั้งค่าการจัดเก็บโดยรวม (Global Storage Settings Panel) และปฏิบัติตามคำแนะนำ โปรดทราบว่าการตั้งค่าโปรแกรมเล่นแฟลชเพื่อกำหนดขอบเขตหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSOs อาจลดหรือขัดขวางฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันแฟลชบางตัว

การใช้พิกเซลแท็ก (pixel tags) เว็บบีคอน (web beacons) GIFs โปร่งใส (clear GIFs) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน: สิ่งเหล่านี้อาจถูกใช้ร่วมกับหน้าบริการบางหน้าและข้อความอีเมลในรูปแบบ HTML เพื่อติดตามการกระทำของผู้ใช้และผู้รับอีเมล วัดความสำเร็จของการส่งเสริมทางการตลาดของเรา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

เลขที่อยู่ไอพี (IP address): เลขที่อยู่ไอพีของคุณคือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เลขที่อยู่ไอพีจะถูกระบุและลงบันทึกโดยอัตโนมัติในไฟล์ลงบันทึกเข้าออกเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมบริการ พร้อมกับเวลาที่เยี่ยมชมและหน้าที่เยี่ยมชม การเก็บรวบรวมเลขที่อยู่ไอพีเป็นการปฏิบัติมาตรฐานและดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยบริการออนไลน์จำนวนมาก เราใช้เลขที่อยู่ไอพีเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การคำนวณระดับการใช้บริการ การวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ และการให้บริการ เรายังอาจสืบตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณของคุณจากเลขที่อยู่ไอพีของคุณด้วย

ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้บริการอย่างไร

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างไร

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่คุณจัดให้แก่เราตามที่ได้อธิบายให้คุณทราบ ณ จุดเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูหัวข้อ “ทางเลือกและการเข้าถึง” ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ว่าคุณอาจเลือกที่จะไม่ใช้การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของเราได้อย่างไร

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ณ จุดเก็บรวบรวมข้อมูล เรายังอาจใช้ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคุณตามความจำเป็นเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น หน้าที่ในการรายงานการเฝ้าระวังการใช้ยา) หรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เรายังอาจอาศัยฐานหลักทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับ:

 • การจัดให้มีฟังก์ชันการทำงานของบริการและการทำให้คำขอของคุณบรรลุผล
  •  
  • เพื่อจัดให้มีฟังก์ชันการทำงานของบริการให้กับคุณและจัดให้คุณได้รับบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามของคุณและทำให้คำขอของคุณบรรลุผล เช่น เพื่อส่งเอกสารที่คุณร้องขอให้คุณหรือเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน
  • เพื่อส่งข้อมูลที่สำคัญให้คุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ หรือเกี่ยวกับบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และ/หรือข้อมูลด้านการบริหารอื่น ๆ

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา
  • สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ
  • สำหรับการตรวจสอบ เพื่อทวนสอบว่ากระบวนการภายในของเราทำงานตามที่ตั้งใจไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การกำกับดูแล หรือตามสัญญา
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการเฝ้าสังเกตการทุจริตและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ หรือความพยายามที่จะก่อการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล
  • สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
  • สำหรับการยกระดับ ปรับปรุง หรือแก้ไขเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • สำหรับการหาแนวโน้มการใช้บริการ ตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจว่าส่วนใดของบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ และ
  • สำหรับการวัดประสิทธิผลของการรณรงค์ส่งเสริมการขายของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับการรณรงค์ของเราให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ของเรา

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และ/หรือ เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดให้มีบริการซึ่งปรับให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล
  • เพื่อทำความเข้าใจคุณให้ดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถปรับการโต้ตอบของเรากับคุณให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล และจัดให้มีข้อมูล และ/หรือ ข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  • เพื่อทำความเข้าใจความชอบของคุณให้ดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถส่งมอบเนื้อหาผ่านบริการที่เราเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับคุณ

เราจะให้บริการที่ปรับให้เป็นลักษณะส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

เรายังเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการ:

 • ให้กับบริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รายชื่อบริษัทในเครือของเรามีอยู่ที่ https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings โดยคลิกที่ลิงก์สำหรับ Form 10K, Exhibit 21 ภายใต้หัวข้อ “SEC Filings”) Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
 • ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งเราเสนอการส่งเสริมการขายภายใต้แบรนด์เดียวกันหรือวางตลาดร่วมกัน
 • ให้กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การให้ใช้พื้นที่และการกลั่นกรองเว็บไซต์ การให้ใช้พื้นที่สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การทำให้คำสั่งซื้อบรรลุผล การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไอที บริการลูกค้า บริการอีเมลและบริการส่งไปรษณีย์โดยตรง การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้บริการได้ และ
 • ให้กับบุคคลอื่นใดในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ การควบกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ การถ่ายโอน หรือการโอนการครอบครองอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเรา (ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือกระบวนการพิจารณาที่คล้ายกันใด ๆ) ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายอนุญาต

นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลคุณตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ข) ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (ค) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และ (ง) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือ ของบริษัทในเครือของเรา คุณ หรือบุคคลอื่น ๆ เรายังอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณในรูปแบบอื่น ๆ หลังจากได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ "การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลอัตโนมัติ"

นอกจากนี้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้เข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่น การรวมชื่อของคุณเข้ากับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ) เราจะถือว่าข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ข้อมูลถูกรวมเข้าด้วยกัน

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ทางเลือกแก่คุณเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งคุณสามารถเลือกได้

 • การรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา: หากคุณไม่ต้องการที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า คุณอาจเลือกที่จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราผ่านทาง [email protected] ซึ่งในคำขอของคุณถึงเรา โปรดแจ้งชื่อของคุณ ระบุรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดที่คุณไม่ประสงค์ที่จะรับอีกต่อไป และระบุที่อยู่ที่การสื่อสารเหล่านั้นถูกส่งไปตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับอีเมลการตลาดหรือการส่งไปรษณีย์โดยตรงจากเราอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบและแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
 • การรับการแจ้งเตือนจากเรา: หากคุณไม่ต้องการที่จะรับการแจ้งเตือนทางการแพทย์จากเราอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้า คุณอาจเลือกที่จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราผ่านทาง [email protected] ซึ่งในการตอบกลับของคุณมาถึงเรา โปรดแจ้งชื่อของคุณ และที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้รับการแจ้งเตือนจากเรา
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและบุคคลที่เราร่วมงานด้วย: หากก่อนหน้านี้คุณเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทในเครือหรือเป็นผู้ให้บริการเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขาในอนาคตข้างหน้าได้โดยการติดต่อเราผ่านทาง janla@its jnj.com ซึ่งในการสื่อสารของคุณมาถึงเรา โปรดระบุว่าเราไม่ควรแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลที่สามของเราอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา และแจ้งชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณด้วย

เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากฐานข้อมูลของบริษัทในเครือของเราได้โดยตรงซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลของคุณไปแล้ว (กล่าวคือ ณ วันที่เราดำเนินการตามคำขอเลือกที่จะไม่รับของคุณ) อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามตามสมควรที่จะแจ้งให้บริษัทในเครือของเราทราบถึงคำขอของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการและการบริหารซึ่งคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับได้

คุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

หากคุณต้องการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กำหนดขอบเขต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งผ่านไปยังอีกบริษัทหนึ่ง (ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้ให้สิทธิเหล่านี้แก่คุณ) โปรดติดต่อเราผ่านทาง [email protected] เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอ หากสถานการณ์ทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบกลับของเรา คุณจะได้รับแจ้งทันทีพร้อมด้วยวันที่สำหรับการตอบกลับของเรา คุณยังสามารถเยี่ยมชมบริการเพื่อปรับปรุงข้อมูลออนไลน์ของคุณให้เป็นปัจจุบัน

 

การถ่ายโอนข้ามแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมีผู้ให้บริการ และเมื่อมีการใช้บริการของเราหรือมีการให้ความยินยอมแก่เรา (ตามที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่อยู่ภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจมีกฎเกณฑ์การปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม มีการใช้มาตรการทางสัญญาที่เหมาะสมและมาตรการอื่น ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของเราหรือบุคคลที่สามในประเทศอื่น ๆ

ความปลอดภัย

เราพยายามใช้มาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางการบริหารตามสมควร ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลจะปลอดภัย 100% หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการโต้ตอบของคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีใด ๆ ที่คุณมีกับเราถูกลดทอนลง) โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีตามหัวข้อ "การติดต่อเรา" ด้านล่าง

ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูล เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาของเรา ได้แก่: (i) ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณและให้บริการแก่คุณ (ii) มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติหรือไม่ และ (iii) สมควรเก็บรักษาหรือไม่โดยคำนึงถึงฐานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ในเรื่องของบทกฎหมายว่าด้วยอายุความ การฟ้องร้องคดี หรือการสืบสวนด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง)

เว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

บริการนี้อาจมีลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึงและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติของบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามที่ให้บริการไซต์หรือบริการออนไลน์ใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันใด ๆ) ที่มีให้ผ่านทางบริการนี้ หรือที่บริการนี้มีลิงก์ไปถึง ความพร้อมใช้งานหรือการระบุลิงก์ไปยังไซต์หรือทรัพย์สินดังกล่าวบนบริการไม่ได้มีนัยถึงการรับรองโดยเราหรือบริษัทในเครือของเรา

การติดต่อเรา

Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2 Science Park 1 Singapore 118222 เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทาง [email protected] หรือโปรดส่งจดหมายไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Johnson & Johnson International (Singapore) Pte. Ltd.
2 Science Park 1 Singapore 118222

การปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบัน

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขไว้บนบริการ การที่คุณใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการ นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

Hello! Sorry Janla is not available right now.

We are working on making your next experience with Janla easier to use than ever before. We will back within a few hours and hope to see you then.

All the latest neuroscience news and publications curated just for you

Macbook-gray

Events and education to share knowledge, latest research and insights

NexusMockup

All accessible to you when you want it and on the device you prefer

iosdevices